ఈ రోజు బోనకల్ మండలం లో ని ఆలపాడు, గోవిందపురం A, గ్రామం లో మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారి సతీమణి అమ్మఫౌండేషన్ చైర్మన్ మల్లు నందిని విక్రమార్క గారు సూర్య విక్రమాదిత్య గారు ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ కారిక్రమం లో మండల నాయకులు , గ్రామా నాయకులు పాల్గొన్నారు

ఈ రోజు బోనకల్ మండలం లో ని ఆలపాడు, గోవిందపురం A, గ్రామం లో మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారి సతీమణి అమ్మఫౌండేషన్ చైర్మన్ మల్లు నందిని విక్రమార్క గారు సూర్య విక్రమాదిత్య గారు ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ కారిక్రమం లో మండల నాయకులు , గ్రామా నాయకులు పాల్గొన్నారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here