ఈ రోజు బోనకల్ మండలం లో ని మోటమర్రి గ్రామం లో మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారి సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ మల్లు నందిని విక్రమార్క గారు సూర్య విక్రమాదిత్య గారు ఎన్నికల. ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ కారిక్రమం లో మండల ప్రెసిడెంట్ గాలి దుర్గారావు గారు జిల్లా నాయకులు పైడిపల్లి కిషోర్ గారు మండల నాయకులు గ్రామా నాయకులు పాల్గొన్నారు.

ఈ రోజు బోనకల్ మండలం లో ని మోటమర్రి గ్రామం లో మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారి సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ మల్లు నందిని విక్రమార్క గారు సూర్య విక్రమాదిత్య గారు ఎన్నికల. ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ కారిక్రమం లో మండల ప్రెసిడెంట్ గాలి దుర్గారావు గారు జిల్లా నాయకులు పైడిపల్లి కిషోర్ గారు మండల నాయకులు గ్రామా నాయకులు పాల్గొన్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here