భట్టి విక్రమార్క మల్లు సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ నందిని విక్రమార్క గారు ముదిగోండ మండలం . వల్లభి గ్రామం లో మల్లు నందిని గారి కి ఘన స్వాగతం పలికిన గ్రామస్తులు మల్లు నందిని గారు మాట్లాడుతూ చేతి గుర్తు కి ఓటు వేసి భట్టి విక్రమార్క గారిని గెలిపించామని కోరారు ఈ కారిక్రమం లో పాల్గొన్న మండల గ్రామా కాంగ్రెసు నాయకులు…

భట్టి విక్రమార్క మల్లు సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ నందిని విక్రమార్క గారు ముదిగోండ మండలం . వల్లభి గ్రామం లో మల్లు నందిని గారి కి ఘన స్వాగతం పలికిన గ్రామస్తులు మల్లు నందిని గారు మాట్లాడుతూ చేతి గుర్తు కి ఓటు వేసి భట్టి విక్రమార్క గారిని గెలిపించామని కోరారు ఈ కారిక్రమం లో పాల్గొన్న మండల గ్రామా కాంగ్రెసు నాయకులు…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here