చింతకాని మండలం నాగులవంచ గ్రామంలో.. రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్న ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ భట్టి విక్రమార్క మల్లు.

చింతకాని మండలం నాగులవంచ గ్రామంలో.. రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్న ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ భట్టి విక్రమార్క మల్లు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here