భట్టి విక్రమార్క మల్లు సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ నందిని విక్రమార్క గారు ఈరోజు మధిర పట్టణం లో 20 వ వార్డు లో ఇంటీ ఇంటికి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ కారిక్రమం లో మండల పట్టణ నాయకులు పాల్గొన్నారు..

భట్టి విక్రమార్క మల్లు సతీమణి అమ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ నందిని విక్రమార్క గారు ఈరోజు మధిర పట్టణం లో 20 వ వార్డు లో ఇంటీ ఇంటికి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ కారిక్రమం లో మండల పట్టణ నాయకులు పాల్గొన్నారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here